Assignats: Lot de 7 assignats: 2 x 200 Francs,…

Lot 44
50 - 100 EUR
Résultats avec frais
Résultat: 29 EUR

Assignats: Lot de 7 assignats: 2 x 200 Francs,…

Assignats: Lot de 7 assignats: 2 x 200 Francs, 2 x 25 Livres, 10 Livres, 2 x 15 Sols. TB- et TB
Mes ordres d'achat
Informations sur la vente
Conditions de ventes
Retourner au catalogue